Skip to content

Privacybeleid

Privacy- en cookiebeleid

Privacy Statement

Bescherming van uw persoonsgegevens

Trouwtotaal hecht zich grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Door onze website (www.trouwtotaal.nl) te bezoeken en/of te gebruiken gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in dit privacy statement. Alle persoonsgegevens die u via onze website met ons deelt zullen via een beveiligde (SSL) verbinding verzonden worden. Ook zullen we uw persoonsgegevens met uiterste zorg en vertrouwelijk behandelen. In dit privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze verwerken.

Welke persoonsgegevens en voor welke doelen

Trouwtotaal verwerkt uw persoonsgegevens indien u gebruikt maakt van het contact formulier, indien u deze zelf aan ons verstrekt en/of wanneer deze om technische redenen automatisch aan ons doorgegeven worden. We verwerken de volgende gegevens met de volgende doelen:

– Klantenservice
Indien u contact met ons opneemt om een vraag te stellen of een reactie te geven (danwel via een contact formulier op onze website of per e-mail), zullen we de door u verstrekte persoonsgegevens (denk hierbij aan uw naam en e-mail adres) gebruiken om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

– Informatie aanvraag
Indien u het contact formulier bij een trouwlocatie gebruikt zullen de door u ingevulde gegevens doorgestuurd worden naar de betreffende trouwlocatie zodat zij u kunnen voorzien van de juiste informatie.

– Marketing berichten
Indien u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief (en hiermee toestemming geeft om uw gegevens te gebruiken), gebruiken we uw e-mail adres en (optioneel) uw naam om u hiervan te kunnen voorzien. Mocht u uw voorkeuren voor het ontvangen van deze berichten aan willen passen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden via een link in het betreffende bericht.

– Cookies
Trouwtotaal maakt geen gebruik van cookies om uw persoonsgegevens te verzamelen. Wel gebruiken we cookies voor functionele en analytische doeleinden, om onze website goed te laten functioneren en te optimaliseren. U kunt ervoor kiezen om deze uit te schakelen door deze uit te vinken in een cookie melding die u bij een eerste bezoek aan onze website krijgt.

Delen met derden

Trouwtotaal zal uw gegevens uitsluitend delen om u te voorzien van diensten waar u uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, indien u hier zelf om heeft gevraagd of indien wij hiertoe verplicht zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief gebruiken we LaPosta. Wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, zullen uw gegevens ook daar opgeslagen worden. Indien u informatie aanvraagt via een contact formulier bij een van de trouwloacties, zullen we uw gegevens en uw vraag doorsturen naar de betreffende trouwlocatie, zodat zij u kunnen voorzien van de juiste informatie. We zullen uw gegevens niet delen of doorgeven aan derden (anders dan de aangesloten trouwlocaties) voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Trouwtotaal bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden of dat de wet voorschrijft. Na het verlopen van dit termijn, zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden.

Inzage en aanpassing

U heeft te allen tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Indien u hiertoe een verzoek wilt indienen of een andere vraag of klacht heeft kunt u zich wenden tot info@trouwtotaal.nl. Ons team zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Disclaimer

Door het bezoeken van en/of het gebruiken van de informatie op onze website (www.trouwtotaal.nl) gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Welke persoonsgegevens en voor welke doelen

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Wij streven ernaar de bezoekers van onze website actuele en betrouwbare informatie te verstrekken. Ondanks zorgvuldig samenstellen en onderhouden van onze website kunnen we niet garanderen dat de informatie op onze website altijd volledig, actueel of foutloos is. Mocht u onvolledigheden, gedateerde informatie of onjuistheden treffen, verzoeken we u graag dit ons te melden via info@trouwtotaal.nl.
Aan de informatie op onze website en eventueel advies via het contact formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden met betrekking tot de informatie die wij op onze website verstrekken.

Informatie van derden (hyperlinks)

Op onze website vindt u hyperlinks en contact informatie van derden. Trouwtotaal heeft geen controle over de inhoud van deze websites of de informatie die zij verstrekken. Wij aanvaarden daarom geen verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de informatie die zij verstrekken. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat informatie (waaronder alle teksten, (handels)namen, logo’s en andere materialen) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd. De inhoud van onze website mag slechts gebruikt worden voor niet commerciële pivédoeleinden. Het kopiëren, verveelvoudigen, verspreiden, verder openbaar maken en/of het tegen vergoeding beschikbaar stellen van de informatie op onze website aan derden is niet toegestaan, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Trouwtotaal. De pagina’s waarbij het mogelijk is om informatie te delen via WhatsApp zijn hiervan, voor niet-commerciële privédoeleinden, uitgesloten.

© 2023 Trouwtotaal.nl | Privacybeleid